Menu

Styrd borrning i Fjärås

2021-01-27
No Comments

Styrd borrning i Fjärås

En dag under hösten 2020 fick vi i uppdrag av Vattenfall Service att utföra så kallad styrd borrning med hjälp av vår Ditch witch JT20. Arbetet utfördes 60 meter under en av trafikverkets vägar. På Elinsta Nät AB har vi borrat under och dragit tillbaka 2 x 110mm foderrör. Anledningen är att dessa sedan ska nyttjas för att dra igenom kommande el- och andra kablar till ett nytt bostadsområde. 

Oförutsedda problem och utmaningar var inte något som dök upp under detta projekt. Allting flöt på bra och vi höll tidsplanen utan några som helst anmärkningar, det gillar vi! 

Uppdragsgivare: Vattenfall service
Projektstart: 9 september 2020
Projektslut: 9 september 2020
Projektledare: Glenn Mowitz 
Projektledare: Dan Johannesson