Menu
Tjänster

Fiber

Tjänster

Fiber

Vi bygger fibernät från station till slutkund. Elinsta Nät erbjuder helhetslösningar när det kommer till fiberentreprenader, grävning, blåsning, kundinstallation och driftsättning. Vår målsättning är att alltid bygga driftsäkra och hållbara fibernät för framtiden.

Fiber

Arbetsområden

Våra arbetsprocesser är noga framtagna för att projekten ska fungera så smidigt och enkelt om möjligt. Vårt mål är att samtliga inblandade ska känna sig trygga och säkra genom hela arbetet. Inom fiberarbeten kan vi lyfta ur fyra nedslag i processen.

01 Förprojektering

Vid första mötet med kund kommer vår installatör på besök. Vi går då igenom hur det ska grävas på tomtmarken och vart i huset det är lämpligast att placera utrustningen på.

02 Schaktning

Genom löpande kontakt med såväl markägare och föreningar som myndigheter hittar vi den bästa lösningen för samtliga parter. Vi tillhandahåller alla typer av schaktningstekniker och erhåller rätt maskiner utifrån förutsättningar och markförhållande som uppdraget innefattar. 

03 BLÅSNING OCH SVETSNING AV FIBER

När schaktarbetet är slutfört påbörjar vi arbetet med att blåsa fiberkabel i tomrören som är förlagda. Detta utförs med olika typer av blåsmaskiner som drivs av lufttryck. När alla kablar är på plats startar nästa process, då samtliga kablar senare ska svetsas samman så varje enskild kund får sin unika fiber från stationen.

04 SLUTBESIKTNING

Efter avslutat arbete sker en så kallad slutbesiktning. Denna sker av en oberoende besiktningsman som både kontrollerar det slutförda arbetet men även lämnar in dokumentationen på ett korrekt tillvägagångssätt.

KOMPETENS

När vi utför arbeten oavsett om det är inom fiber, schaktning, dränering eller styrd borrning är det viktigt för oss att kompetens, kvalitet och miljö samspelar med varandra. Vi vill alltid arbeta för att utveckla både vår verksamhet men även våra medarbetare. Det är även viktigt att våra kunder känner sig trygga genom hela processen. 

Vår personal är behöriga byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U) vilket betyder att vi har kunskap och förståelse för att genomföra projekt enligt riktlinjer för en säker  arbetsmiljö. Alla våra fiberinstallatörer och fibersvetsare är dessutom certifierade och fullt kvalificerade för att hantera de maskiner vi tillhandahåller.

KVALITET OCH MILJÖ

På Elinsta Nät är det viktigt att alltid försöka överträffa kundens förväntningar både när det gäller service och resultat. Vi ska alltid utföra arbeten med hög kvalitet från början till slut. Vi säkerställer ett bra resultat genom att planera väl och använda rätt material från början. 

Vi arbetar målinriktat med miljömässiga förbättringar i vår verksamhet och för att minimera användningen av icke förnyelsebara resurser och råvaror. Med ett grundläggande miljötänk för vi en öppen dialog med kunder och samarbetspartners, för att tillsammans arbeta för en friskare planet.