Menu
Tjänster

Styrd borrning

Tjänster

Styrd borrning

Schaktfri teknik är framtidens sätt att ta sig fram med rör och kablar. Vi förbereder för rör & kabeldragningar genom att borra horisontella sträckor under marken där man sedan kan ansluta till exempel fiber, el eller vatten & avlopp. Våra maskiner borrar i såväl hårda som mjuka massor.

Styrd borrning

Arbetsområden

Våra arbetsprocesser är noga framtagna för att projekten ska fungera så smidigt och enkelt om möjligt. Vårt mål är att samtliga inblandade ska känna sig trygga och säkra genom hela arbetet. Styrd borrning är framtiden inom hur man tar sig fram med rör och kablar.

01 PLANERING OCH FÖRARBETE

När man ska utföra styrd borrning är det viktigt att ta reda på hur terrängen ser ut samt vad som finns under marken i form av kablar och ledningar. Innan påbörjat arbete behövs erforderliga tillstånd från både berörda markägare och myndigheter. Innan start bör även en försyn upprättas för att säkerställa att det finns möjlighet att denna schaktfria teknik är möjlig på platsen. 

02 UTFÖRANDE AV STYRD BORRNING

Med vårt styrsystem kan vi avläsa exakt vart vi är i marken och vart vi är påväg. Under arbetets gång så är det en av våra operatörer som kör maskinen medan en kollega med hjälp av ett instrument läser av riktning, position och djup. Med ett tätt samarbete når vår personal utsatt mål med stor precision.

03 TILLBAKADRAGNING AV RÖR

Väl igenom kopplas det till en adapter som medför att man kan ansluta ett eller flera rör som ska dras tillbaka genom borrhålet igen. När tillbakadragningen sker skapas en borrprofil vilket innebär att rörets exakta position under marken tas fram.

AT30

Vi använder oss av olika maskiner beroende på terräng, förutsättningar och behov. 

AT30 är vår största borrmaskin och används framförallt där förutsättningarna är betydligt tuffare i form av sten och berg. Ditch Witch AT30 fungerar även utmärkt vid längre sträckor samt när det innefattar fler eller större rör. 

JT24

JT24 är vårt mellanstora alternativ som fungerar bra vid långa sträckor. Det fungerar bra vid rejäla rör i framförallt mjuk mark och blandat underlag.

JT5

En liten smidig maskin med stor kapacitet som tar sig in på trängre ytor och med sin låga vikt lämpar sig för att kunna gå in i t.ex. trädgårdar.