Menu
Tjänster

Mark och entreprenad

Tjänster

Entreprenad

Vi erbjuder helhetslösningar inom entreprenad och markarbete, både för nybyggnationer och befintliga fastigheter. Elinsta Nät har utbildad kompetent personal som utför både stora och mindre uppdrag inom dränering, schaktning och installation av vatten & avlopp.

Entre- prenad

ARBETSOMRÅDEN

Vi på Elinsta Nät AB agerar som din helhetspartner när det kommer till mark och entreprenad, såväl vid stora som mindre projekt. I denna sektion finner du tjänster som är relaterade till mark och entreprenad, exempelvis installation av vatten och avlopp, husdränering och iordningställande av tomter inför byggnation av fastigheter.

01 SCHAKTNING

I vår breda maskinpark har vi en mängd olika maskiner som kan krävas i vårt dagliga arbete. Vår maskinpark gör det möjligt för oss att vara flexibla för att möta och tillfredsställa kundernas behov  och önskemål. Vi utför alla sorters markarbeten.

02 TRANSPORTER

Tack vare våra olika typer av lastbilar kan vi erbjuda de flesta typer av transporter. Vi har även lastbil med kran där vi har möjlighet att koppla på diverse utrustning för att möta våra kunders behov.

03 ASFALTERING

Vi erbjuder helhetslösningar inom asfaltsjustering och asfaltering med effektiva lösningar. Vi har både kompetensen, erfarenheten och utrustningen för att möta kundernas behov i såväl stora som små projekt.

DRÄNERING

Utöver schaktning, transporter och asfaltering så utför vi även mark och entreprenadarbeten för dränering samt vatten och avlopp. Det förstnämnda innefattar arbeten vid nybyggnation eller vid redan befintliga fastigheter och vägar. Det är inte helt ovanligt att fastigheter drabbas av konsekvenser på grund av att vatten trängt in i husgrunden. Därför är det väldigt viktigt att dränering utförs på ett korrekt tillvägagångssätt för att leda bort vattnet från husgrunden. Kontakta oss så berättar vi mer.

VATTEN OCH AVLOPP

Vatten och  avlopp är två viktiga komponenter för ett funktionellt hem. Vi utför såväl grävning som installation av vatten- och avloppsnät för nybyggnation men även för befintliga bostäder och fastigheter. Genom vår välutrustade maskinpark och gedigna kompetens utför vi alla typer av vatten- och avloppsinstallationer, oavsett om det är ett tryckavlopp eller traditionellt avlopp du önskar finns vi här för dig.