Menu
Om oss

Om Elinsta Nät

Om oss

KVALITET
LÄNGS VÄGEN
och under

Elinsta Nät är ett företag med bred kompetens och många års erfarenhet inom markarbete och entreprenad. Vi erbjuder helhetslösningar inom anläggningsarbeten så som vatten & avlopp, markarbeten, styrd borrning och fibernät. Elinsta Nät är belägna i Mellerud men verkar i hela landet. Vi utför alla uppdrag med ett högkvalitativt resultat utan att krångla till det.

Vår målsättning är att aldrig behöva göra ett jobb två gånger. Alla uppdrag ska hålla en hög kvalitet från det första momentet till det sista. Med bra planering, rätt material och kompetent personal skapar vi oss rätt förutsättningar för att säkerställa ett bra resultat – oavsett om vi utför en dränering, en fiberblåsning eller borrar en 200 meter lång sträcka under marken. Vi strävar alltid efter att underlätta för våra kunder och krånglar aldrig till det med småsaker. Vi löser eventuella problem från start till mål och garanterar en hög kvalitet på vårt arbete längs hela vägen. Och under.

Elinsta
Nät

Våra Tjänster

Vi strävar alltid efter att underlätta för våra kunder och krånglar aldrig till det med småsaker. Vi löser eventuella problem från start till mål och garanterar en hög kvalitet på vårt arbete längs hela vägen. Och under.

01 Entreprenad

Vi erbjuder helhetslösningar inom entreprenad och markarbete, både för nybyggnationer och befintliga fastigheter. Elinsta Nät har utbildad kompetent personal som utför både stora och mindre uppdrag inom dränering, schaktning och installation av vatten & avlopp.

Läs mer →
02 Fiber

Vi bygger fibernät från station till slutkund. Elinsta Nät erbjuder helhetslösningar när det kommer till fiberentreprenader, grävning, blåsning, kundinstallation och driftsättning. Vår målsättning är att alltid bygga driftsäkra och hållbara fibernät för framtiden.

Läs mer →
03 Styrd borrning

Schaktfri teknik är framtidens sätt att ta sig fram med rör och kablar. Vi förbereder för rör & kabeldragningar genom att borra horisontella sträckor under marken där man sedan kan ansluta till exempel fiber, el eller vatten & avlopp. Våra maskiner borrar i såväl hårda som mjuka massor.

Läs mer →

Kompetens

Vi jobbar ständigt för att utveckla både vår verksamhet och våra medarbetare. Våra kunder ska känna sig trygga med att anlita oss och kunna lita på att vi utför alla uppdrag korrekt. För att infria det löftet ser vi till att alla medarbetare är utbildade inom sina områden och besitter den kompetens som krävs. Tillsammans med mångårig erfarenhet, ett bra engagemang och en stark teamkänsla ser vi på Elinsta Nät till att alltid ligga i framkant på marknaden.

Vår personal är behöriga byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U) vilket betyder att vi har kunskap och förståelse för att genomföra projekt enligt riktlinjer för en säker arbetsmiljö. Alla våra fiberinstallatörer och fibersvetsare är dessutom certifierade och fullt kvalificerade för att hantera de maskiner vi tillhandahåller.

Kvalitet

Vi ska alltid överträffa kundens förväntningar både när
det gäller service och resultat. Elinsta Nät ska alltid utföra arbeten med hög kvalitet från början till slut. Vi säkerställer ett bra resultat genom att planera väl och endast använda rätt material direkt. Gör man det rätt från början minimeras risken att det blir fel och vi kan på så sätt säkerställa ett högkvalitativt resultat varje gång.

Alla projekt vi utför är en referens för kommande affärer och vi värdesätter att göra alla parter nöjda. Vi på Elinsta Nät levererar driftsäkra och hållbara lösningar med hög kvalitet och lång levnadslängd.

Miljö

Miljön lägger grunden för vår framtid. Vi arbetar mot
ett förbättrat klimat genom att erbjuda effektiva entreprenadlösningar för ett hållbart samhälle. Vi arbetar målinriktat med miljömässiga förbättringar i vår verksamhet och för att minimera användningen av icke förnyelsebara resurser och råvaror.

Med ett grundläggande miljötänk för vi en öppen dialog med våra kunder och övriga samarbetspartners, för att tillsammans arbeta för en friskare planet.