Menu

Inför etablering av fiberprojekt i Bollebygd

2020-10-02
No Comments

Inför etablering av fiberprojekt i Bollebygd

I början på september påbörjade vi vårt uppdrag för IP-Only. Arbetet innefattar bland annat grävning, asfaltering och återställning av ytor. Men eftersom vi på Elinsta Nät AB tar ett helhetsansvar i detta projekt utför vi allt som krävs för att ansluta kunder med fiber, från station fram till fastigheten. Det innebär att vi transporterar alla maskiner och allt material utför styrd borrning, blåsning av kabel i kanalisation samt svetsning av fiber. Slutligen sätter vi även upp kundutrustning och byggnation av fiber-nod med aktiv utrustning. 

Utmaningen med projektet kan vara platsen, då det är väldigt mycket berg och sten i området. Vilket kommer innebär en mängd hinder på vägen vid grävningen och den styrda borrningen. Beroende på situation finns det olika lösningar, när vi inte kommer ner på djupet vid grävning kan vi behöva spränga eller knacka ur i berget. Stöter vi däremot på berg och sten där vi ska borra under trafikverkets vägar kommer vi istället utföra AT-borrning (borrning genom sten och berg). 

Uppdragsgivare: IP-Only
Projektstart: 9 september 2020
Projektslut: 18 december 2020
Projektledare: Alex Björklund