Menu

Fiberprojekt i Landvetter

2021-01-27
No Comments

Fiberprojekt i Landvetter

Under en av vårens härliga dagar var det dags att påbörja arbetet med att förse beställande kunder med fiber i Landvetter. Eftersom det var ett efterkampanjsområde, innebar det att vi på många ställen var tvungna att gräva upp och svetsa fiber på nytt. Efterkampanjsområde innebär att vi förser kunder i ett område som tidigare tackat nej till fibererbjudande men nu bestämt sig för att installera.

Oavsett vilket arbete du gör inom fiber är tidspressen alltid en utmaning. Inom fiberbranchen är det alltid hård konkurrens både när det gäller prisbilden och tidsaspekten. För att möta dessa utmaningar ser vi till att planeringsarbetet är noga genomfört och att vår personal är både erfaren och kompetent. 

Uppdragsgivare: IP-Only
Projektstart: 6 april 2020
Projektslut: 31 oktober 2020
Projektledare: Alex Björklund