Menu

1400m lång skogsbilväg i Hjärterud

2021-01-27
No Comments

1400m lång skogsbilväg i Hjärterud

Den första september var det dags att börja trolla fram den från början obefintliga skogsbilvägen i Hjärterud, Melleruds kommun. Under projektets gång fungerar vi på Elinsta Nät AB som en totalentreprenad då vi utför allting från sprängning, schaktning och dikning till grustransporter och dumperkörning. 

Lite mer än halvvägs in i projektet har allting gått som det ska och enligt tidsplanen. Hittills har vi klarat oss ifrån oförutsedda utmaningar och hoppas att det fortsätter så ända tills skogsbilvägen är färdigställt. 

Uppdragsgivare: Privatperson
Projektstart: 1 september 2020
Projektslut: 9 oktober 2020
Projektledare: Dan Johannesson